Benoeming NEN 3140?

 

Benoeming NEN 3140, wie doet wat?

 

 

 

Benoemingen: wie mag wat?

 

Benoemingen in de NEN 3140 

De NEN 3140 geeft aan dat alleen Voldoende Onderrichte Personen, Vakbekwame Personen, Installatieverantwoordelijken en Werkverantwoordelijken aan een installatie mogen werken.

 • Wie komen voor deze 'benoemingen' in aanmerking
 • hoe krijgen deze personen hun nieuwe status
 • hoe maken ze die status waar?

 

Taakverdeling opstellen 

De vraag 'wie mag wat doen aan een installatie?' leidt vanzelf tot een taakverdeling. De taakverdeling moet voor iedereen duidelijk zijn. Op basis hiervan kunnen personen namelijk worden benoemd volgens de NEN 3140. De norm zelf is van toepassing op iedereen die werkzaamheden uitvoert aan elektrotechnische installaties, waarbij o.a. de verantwoordelijkheden en werkzaamheden het niveau van de benoeming bepalen.

 

Bepalen van benoemingen 

De werkgever moet echter uiteindelijk zelf bepalen wie welke benoeming krijgt, dit zal gebaseerd moeten zijn op de werkzaamheden die per persoon of functie worden uitgevoerd. 

 • Bij diegenen die in geringe mate in aanraking komen met het werk aan installaties, voldoet Voldoende Onderricht Persoon.
 • Wanneer er regelmatig werkzaamheden aan installaties worden uitgevoerd, past Vakbekwaam Persoon het beste.

Zorg er daarnaast voor dat er altijd een aangewezen Installatie en/of Werkverantwoordelijke aanwezig of bereikbaar is.

 

Hoe verhouden NEN 3140-functies zoals Voldoende Onderricht Persoon en Vakbekwaam Persoon zich met een al bestaande functieverdeling, bijvoorbeeld die tussen operator, ploegleider en chef TD? Doorgaans kan een volgende soort verdeling worden aangehouden:

 

Voldoend onderricht Persoon ( VOP )

 • Operators
 • Onderhoudsmonteurs

Vakbekwaam persoon (VP )

 • Storingsmonteurs
 • Servicemonteurs 

Installatie- en/of Werkverantwoordelijke 

 • Hoofd Technische Dienst
 • Management/Afdelingsleiders
 • Directeur 

 

Hoe moeten personen worden aangewezen?

Zorg ervoor dat alle personen een schriftelijke benoeming ondertekenen, waarin hun type benoeming en verantwoordelijkheden duidelijk zijn omschreven.

Zorg daarbij dat het beleid gedekt is in de organisatie.

 

Zonder deze formele benoemingen kunt u immers niet aantonen dat uw bedrijf de NEN 3140 naar behoren volgt. 

 

Wanneer personen geen formele, schriftelijke benoeming hebben worden zij beschouwd als Leek en mogen zij volgens de NEN 3140 geen handelingen verrichten aan elektrotechnische installaties. Het maakt hierbij niet uit welke andere opleidingen de persoon heeft gevolgd of wat zijn functie is. Zolang er geen formele benoeming is, wordt er niet voldaan aan de eisen van de NEN 3140.

 

PTC Opleidingen kan u helpen met het opzetten van een goed NEN 3140 beleid binnen uw organisatie. U kunt contact met ons opnemen via 06- 18 77 44 68 of via het  Contactformulier

 


Lees meer: http://www.ptcopleidingen.nl/diensten/nen-3140-opleidingen/vp-en-vop/benoeming-nen-3140/

 

Meer weten? Neem dan vandaag nog contact met ons op. We zullen dan samen met u al onze mogelijkheden bespreken.

 

 

 

     Download hier folder NEN 3140

 Reactie schrijven

Commentaren: 0