Een  VP opleiding NEN 3140 volgen ?

Opleiding voor VOP en/of VP volgen?

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Waarom een cursus NEN 3140 Vakbekwaam Persoon volgen?

 

Om de titel ‘vakbekwaam persoon volgens NEN 3140’ te mogen dragen,

dient u aan diverse eisen te voldoen.

 

Zo moet u gevaren en risico’s kunnen inschatten bij elektrotechnische werkzaamheden. Daarnaast is het van belang dat u elektrotechnische handelingen op een veilige manier kunt uitvoeren.

 

Om aan deze kwaliteitseisen te voldoen, is een erkende cursus NEN 3140 Vakbekwaam Persoon vereist. 

 

Lesinhoud cursus NEN 3140 Vakbekwaam Persoon

 

Elektrotechnische risico’s en ongevallen

·         Elektrotechnische gevaren

·         Kortsluiting

·         Elektrocutie

·         Verhoeden van kortsluiting

 

Elektrotechnische bedrijfsvoering en wetgeving

·         Wetgeving en geschiedenis

·         Arbowetgeving

·         NEN 3140

 

Veilige arbeidsprocessen door vakkundig personeel, procedures en PBM’s

·         Inleiding

·         Personeel

·         Periodieke instructie

·         Werk- en onderhoudsprocedures

·         Werken zonder spanning

·         Toestemming om aan te vangen met de werkzaamheden

·         Werken in de buurt van actieve delen 

 

Werken met een werkvergunning en schakelbericht

·         Safety procedures

·         Werkvergunningen en werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties

·         Schakelbrief, schakelbericht of bijlage schakelhandleidingen

·         Werkzaamheden aan een verdeler

 

Waarom is een cursus NEN 3140 vakbekwaam persoon zo belangrijk?

 

De werkgever en de cursist voldoen met deze cursus aan de door de Arbowet en de Arbeidsinspectie gestelde eisen van Vakbekwaam persoon NEN 3140.

 

Om de cursus Vakbekwaam persoon NEN 3140 te kunnen volgen heeft u een elektrotechnische vooropleiding niveau 2 nodig.