Waarom een NEN 3140 VOP / VP?

  

 

Volgens de LAATSTE NEN 3140 Norm 

 

Volgens een unieke eendaagse combinatie van de basis en herkenning eigen situatie. 

 

De Arbowet verplicht de werkgever en werknemer een elektrisch veilige werksituatie te creëren.

 

De richtlijn NEN 50110/NEN 3140 helpt om deze elektrische veiligheid te waarborgen.

 

PTC-Opleidingen leert je op een unieke manier in één dag de inhoud van de norm toe te passen in je eigen werksituatie.

 

NEN 3140 Verplichtingen en wetgeving  

Wie aannemelijk kan maken zich aan de norm te houden, geeft daarmee ook aan zich aan de Arbowet te houden. Wie de norm niet naleeft, moet aantonen de veiligheidsvoorschriften in de Arbowet dusdanig na te leven dat geen overtreding van de Arbowet plaatsvindt. Dat is (enorm) veel lastiger.

 

Zelfs grote bedrijven met eigen juridische afdelingen hanteren zodoende liever NEN 3140 dan dat ze eigen veiligheidsvoorschriften opstellen die in overeenstemming moeten zijn met de Arbowetgeving.

 

 


Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

waarom NEN 3140 VOP of VP

 

 Wie zich door NEN 3140 laat leiden weet dat de Arbeidsinspectie geen onregelmatigheden zal aantreffen.

 

Die wetenschap is prettig omdat overtreding van de Arbowet allerlei gevolgen kan hebben, variërend van boetes tot de stillegging van het bedrijf.

 

Civielrechtelijk heeft NEN 3140 eveneens grote betekenis. Als een werknemer na letsel een schadevergoeding van een werkgever eist, betrekt de rechter bij zijn beslissing altijd de mate waarin sprake is van handhaving van de Arbowet.

 

Het mag voor zich spreken dat bij een gebrekkige NEN 3140 implementatie in de organisatie de werkgever niet kan aantonen alles te hebben gedaan om voor een veilige arbeidsomgeving te zorgen.

 

 


 

Hier direct aanmelden, voor opleiding

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.