NEN 3140 Herinstructie VOP-Voldoende Onderricht Persoon

 

 

Inleiding

Op het gebied van elektrische veiligheid stelt de Arbowet eisen om werknemers in het bedrijfsleven zo veilig en gezond mogelijk te laten werken en ze te beschermen tegen mogelijke elektrotechnische gevaren als elektrocutie, kortsluiting en brandgevaar.

 

Deze cursus geeft een volledige instructie om de werk-zaamheden als Voldoende Onderricht Persoon ( VOP ) op een veilige en correcte manier uit te voeren volgens geldende NEN 3140. 

 

De Opleiding voor:

  • Conciërges
  • Huismeesters
  • Operators
  • BHV ers
  • enz.

 

Herinstructie VOP

 

Op locatie PTC Opleidingen €149,00 per persoon

 

Intern bij bedrijven vanaf: € 95.00 per persoon

 

Doel

 

Het opleiden van medewerkers tot Voldoende Onderricht Persoon ook wel VOP NEN 3140 genoemd.

 

Een voldoende onderricht persoon is een

werknemer die niet over een elektrotechnische vooropleiding beschikt, maar wel werkzaamheden verricht waarbij elektrotechnische risico's aanwezig zijn.

 

Hierbij valt te denken aan het vervangen van motoren, zekeringen. 

 

Daarnaast worden personen met een VOP NEN 3140 cursus ingezet voor personen welke als beheerder van gebouwen zoals conciërges of huismeester werken.

 

De opleiding VOP NEN 3140 is geschikt voor eenieder die "figuurlijk gesproken" in aanraking

komt met elektriciteit.

  •