Herinstructie NEN 3140  voor VP of WV

 

 

Inleiding

Op het gebied van elektrische veiligheid stelt de Arbowet eisen om werknemers in het bedrijfsleven zo veilig en gezond mogelijk te laten werken en ze te beschermen tegen mogelijke elektrotechnische gevaren als elektrocutie, kortsluiting en brandgevaar.

 

Deze cursus geeft een volledige instructie om de werkzaamheden op een veilige en correcte manier uit te voeren volgens NEN 3140. 


 

Herinstructie  VP

 

  • Herinstructie VP, bij PTC Opleidingen €169,00 per persoon
  • Intern bij bedrijven al vanaf € 95.00 per persoon

 

Het opleiden van medewerkers tot Vakbekwaam Persoon ook wel

VP NEN 3140 genoemd. 

 

Een vakbekwaam persoon in het kader van de NEN 3140 is een persoon met een elektrotechnische vooropleiding of een ervaring die hiermee vergelijkbaar is.

 

Medewerkers die door de werkgever worden aangesteld als Vakbekwaam persoon in het kader van de NEN 3140 kunnen complexere elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren zoals het bijplaatsen van groepen in installaties, het uitvoeren van onderhoud aan elektrische installaties.

  

 

Herinstructie  WV

 

 

Middels deze opleiding worden medewerkers opgeleid tot werkverantwoordelijke

 

De werkverantwoordelijke is een belangrijke functies binnen de organisatie als het gaat om elektrische veiligheid.

 

De werkverantwoordelijke daarentegen geeft leiding aan VP-ers en VOP-ers en is verantwoordelijk voor de uitgevoerde werkzaam-heden. Hij zorgt in overleg met de installatieverantwoordelijke onder andere voor veiligheidsprocedures die voor de werkzaamheden benodigd zijn.

  


Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.