Waneer een herinstructie NEN 3140 - VP of VOP opleiding ?

Wat, wanneer moet ik VOP of VP opleiding doen?

wanneer een VOP of VP NEN 3140

 

Veel werkgevers zitten met de vraag wanneer moet ik mijn werknemers her instrueren voor de NEN 3140 VOP of VP?

 

In de laatste Norm van de NEN 3140 staat beschreven dat de Werkgever of namens de werkgever de verantwoordelijke persoon die is aangewezen ( schriftelijk), 

bepaald wanneer de her instructie moet gaan plaatsvinden.

 

De norm heeft als "hulpmiddel " hiervoor een bijlage opgenomen zie:

 

bijlage E van de NEN 3140 / Laagspanningsnorm.( pag. 57.)

 

Als u deze bijlage invul zult u gemiddeld uitkomen op 3 jaar.

 

( Onze ervaring is dat de instructie termijn meestal uitkomt op 3 jaren, na deze periode moet u de medewerkers weer instrueren. Een optie hiervoor is bijvoorbeeld onze online her instructie.)